Menu

Koło Artystyczne

         

Koło Artystyczne działające przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Zambrowie powołane jest w celu podejmowania różnorodnych działań  artystycznych wynikających z potrzeb i zainteresowań jego członków. Działa w ramach zajęć pozalekcyjnych i skupia wszystkich chętnych uczniów. Podstawą zajęć kreatywności teatralnej są zabawy integracyjne, różnego typu improwizacje, dramy, inscenizacje, przedstawienia kabaretowe i doskonalenie technik aktorskich. Zabawa w teatr jest naturalną skłonnością wielu młodych ludzi, którzy z ciekawością patrzą na świat i otaczającą ich rzeczywistość. Teatr może być przygodą zarówno dla ucznia, jak i nauczyciela. Jest to doskonały sposób na wychowanie późniejszego widza teatralnego, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na piękno żywego słowa, na precyzję ruchu, na gest, barwę, światło itp.
Praca nad przedstawieniem to również okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Młodzież poszerza swoją wiedzę na temat literatury, rozwija wyobraźnię, staje się bardziej twórcza, bardziej wrażliwa na poprawną i wyrazistą wymowę. Uczeń biorący udział w przedstawieniu uczy się radzić sobie z tremą, staje się bardziej pewny siebie, ma szansę doświadczyć ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu, jest to wreszcie doskonała okazja do budowania więzi w artystycznej grupie rówieśniczej.
Koło Artystyczne realizuje w swojej działalności następujące cele:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej i świadomości teatralnej (artyzm, przeżycie artystyczne);
- rozbudzanie teatralnych zainteresowań uczniów;
- rozwijanie umiejętności czystej, wyraźnej wymowy: praca nad poprawną dykcją, akcentem, rytmem, tempem, intonacją, modulacją głosu, wyrażaniem emocji;
- kształcenie w zakresie pięknego czytania, poprawnego wysławiania się i swobody wypowiedzi;
- dbanie o kulturę żywego słowa, wzbogacanie słownictwa uczniów;
- zdobywanie ogólnej wiedzy teoretycznej dotyczącej teatru (punktem odniesienia są własne przedstawienia);
- udział w życiu kulturalnym szkoły (przygotowywanie części artystycznej uroczystości szkolnych);
- analizowanie ludzkich zachowań inspirowane postępowaniem bohaterów granych sztuk;
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak np. tolerancja, życzliwość, otwartość, szacunek, odpowiedzialność, pracowitość, rzetelność;
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, współtworzenie małego „dzieła”;
- zachęcanie uczniów do wejścia w rolę nie tylko recytatora, czy aktora, lecz także reżysera, scenografa, scenarzysty, dźwiękowca, oświetleniowca itp.;
- wywoływanie pozytywnych emocji i przeżyć u ucznia;
- wzmacnianie poczucia własnej wartości;
- stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień teatralnych;
- pobudzanie twórczej aktywności młodego człowieka;
- wyzwalanie postaw kreatywnych wśród uczniów;
- budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami i nauczycielem;
- rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecka;
- wyposażenie uczniów w umiejętności, umożliwiające im amatorską działalność teatralną;
- prezentacja uzdolnień podczas występów szkolnych, środowiskowych;

 

                  

 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Janusza Korczaka w Zambrowie
    Aleja Wojska Polskiego 37C
    18 - 300 Zambrów
  • 86 271 00 92