Menu

Samorząd Uczniowski

Rozwijanie samorządności i aktywności uczniów jest najważniejszą zasadą w procesie wychowania. Przez takie działanie rozbudza się inicjatywę uczniów, ich samodzielność i samodyscyplinę. Przez współdziałanie w grupie pobudza się inicjatywę wszystkich jej członków – powoduje identyfikowanie z celami i zasadami grupy – uznanie ich za swój w poczuciu pełnej za nie odpowiedzialności. Postulat samorządności ma sprzyjać też jej rozbudzeniu, rozwinięciu i umocnieniu. Samorząd uczniowski to zrzeszenie uczniów danej szkoły, które organizuje życie szkoły, inspiruje innych do działania, pomaga w rozwiązywaniu różnorodnych problemów. Ogólnoszkolny samorząd uczniowski dzieli się zazwyczaj na samorządy klasowe, podlegają mu również pewne agendy, koła zainteresowań, zespoły samopomocy koleżeńskiej w nauce i spółdzielnia uczniowska. Koncepcja samorządów uczniowskich wyrasta z idei zgodnie, z którą wszyscy  członkowie określonej społeczności lokalnej są współodpowiedzialni za jakość jej funkcjonowanie. Zgodnie z tą koncepcją, każdy samorząd uczniowski powinien się charakteryzować kilkoma podstawowymi cechami:
- tworzyły go osoby będące demokratycznie wybraną reprezentacją ogółu uczniów danej szkoły;
- miał jednoznacznie określony zakres praw i obowiązków, wskutek czego stałby się rzeczywistym współgospodarzem szkoły i partnerem dla dorosłych pracowników szkoły;
- każdy członek samorządu uczniowskiego miał poczucie bezpieczeństwa, konieczne dla skutecznego wywiązywania się ze swoich obowiązków.
Samorząd uczniowski od zawsze jest postrzegany przez nauczycieli i rodziców jako partner w tworzeniu zdrowych warunków do rozwoju, a nie jako przeciwnik w tworzeniu wygodnych warunków dla personelu szkolnego. W naszej szkole Samorząd Uczniowski istnieje od początku jej powstania. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzane są demokratyczne wybory do Zarządu SU.
Główne cele, jakie sobie postanowiliśmy to:
- reprezentowanie ogółu uczniów
- działanie na rzecz społeczności uczniowskiej
- uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów
- rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabiania samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania
- pobudzanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych
 

    

     

 

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Janusza Korczaka w Zambrowie
    Aleja Wojska Polskiego 37C
    18 - 300 Zambrów
  • 86 271 00 92