Menu

Informacje

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt realizowany jest w okresie  31.12.2015 r. – 30.12.2016 r

Główne cele projektu:

- zwiększenie możliwości zatrudnienia uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych z Łomży, Siemiatycz i Zambrowa w zawodach fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych poprzez odbycie trzytygodniowych staży w Centrum Kształcenia Zawodowego w Niemczech.

-podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy. Do rozwijanych kompetencji należeć będą: porozumiewanie się w języku obcym, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturowa.

- uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez dokument Europass Mobilność.

Galeria zdjęć

Kontakt

  • Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy im. Janusza Korczaka w Zambrowie
    Aleja Wojska Polskiego 37C
    18 - 300 Zambrów
  • 86 271 00 92